Som synes har hemsidan fått ett nytt utseende. En ren blogg. Anledningen till detta är att kunna skriva löpande vad som händer med bägge bilarna. Man kan dock separat läsa vad som händer med den stora renoveringen under knappen Cadillac 1959 Restoration och separat läsa vad som händer med den rullande renoveringen i sidokolumnen.

12 Jan 2014